محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بيدل (عيدانه)

ای جلوه ديدار تو چون عيد مبارک

فردوس به چشمی که تو را ديد مبارک

جان دادم و خاک سر کوی تو نگشتم

بخت اين‌قدر از من نپسنديد مبارک

در نرد وفا، برد همين باختنی بود

منحوس حريفی که نفهميد مبارک

هر سايه که گم گشت، رساندند به نورش

گرديدن رنگی که نگرديد مبارک

ای بی خردان! غره اقبال مباشيد

دولت نبود بر همه جاويد مبارک

صبح طرب باغ محبت دم تيغ است

بسم الله اگر زخم توان چيد مبارک

ژوليدگی موی سرم چتر فراغی است

مجنون مرا سايه اين بيد مبارک

بر بام هلال ابروی من قبله‌نما شد

کز هر طرف آمد خبر عيدمبارک

دل قانع شوقی است به هر رنگ که باشد

داغ تو به ما، جام به جمشيد مبارک

در عشق يکی بود غم و شادی بيدل

بگريست، سعادت شد و خنديد، مبارک

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۳
کلمات کلیدی:
comment مهربانی‌ها () لینک