محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (شصت و چهار)

جوش اشیا اشتباه ذات بی‌همتاش نیست‌

کثرت صورت‌، غبار وحدت نقاش نیست

«غبار» در اینجا فقط یک نقش معنایی دارد و بس‌، از آن گونه نقشی که پیش از این هم درباره‌اش سخن گفتیم (رک بیت «تلاش مقصدت برد..». منظور شاعر این است که کثرت صورت‌، مانع وحدت نقاش نمی‌شود و غبار، فقط کنایه از مانع است‌. «جوش‌» نیز چنین است و صرفاً معنای «فراوانی‌» دارد. می‌گوید همان گونه که یک نقّاش می‌تواند صورتهای بیشماری بکشد، ذات یگانة او نیز اشیأ بسیاری می‌آفریند و نباید از جوش اشیأ نتیجه گرفت که ذات بی‌همتای او شبه و مثال دارد.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک