محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (پنجاه)

از قماش بد و نیک دو جهان بی‌خبرم‌

چون حیا پیرهن‌ِ ما، نظرِ دوخته است

 

باز هم دوختن ایهام دارد و ضمن رساندن معنی دوختن نظر، با پیرهن و قماش رابطه می‌یابد. در ضمن‌، ما در تداول خویش‌، نظردوختن را به معنی خیره‌شدن به چیزی منظور می‌کنیم‌، ولی در شعر بیدل‌، به معنی دوختن چشم‌، یعنی چشم‌بستن به کار رفته است‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک