محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (چهل و نه)

تا آینه باقی است‌، همان عکس جمال است‌

ای یأس‌! خروشی‌، که نقاب است دل ما

 

آینه و نقاب‌، تفاوتی در ماهیت دارند. اولی دیگری (دوست‌) را نشان می‌دهد و دومی‌، خود را. پس اگر در دل ما عکس جمال دوست نیفتاده‌باشد، باید بدانیم که این دل نه آینه‌، که نقاب شده است‌، نقابی که حتی چهرة اصلی خود ما را نیز نهان می‌دارد. خروشی که شاعر از سر یأس می‌کشد، از این روی است‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک