محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (چهل و هشت)

ندانم گردباد از مکتب فکر که می‌آید

که این یک مصرع پیچیده موزون کرد صحرا را

 

کلمة «پیچیده» ایهام دارد، هم به چرخش و پیچیدگی گردباد اشاره می‌کند و هم به مفهوم مصراع غامض و دشواریاب است‌. اما گردباد با همه چرخش خویش‌، در نهایت صحرا را صاف و مرتب می‌کند و پستی و بلندیها را از میان برمی‌دارد. تپه‌های کوچک محو می‌شوند و گودالها پر می‌شوند. پس این مصرع پیچیده صحرا را موزون کرده‌است‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک