محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (چهل و هفت)

چو ماهی خارخار طبع در کار است و ما غافل‌

که بر امواج پوشانده‌است گردون جوشن ما را

 

خارخار، یعنی دغدغه و هوس‌، و از آن روی به ماهی نسبت داده شده که این حیوان نیز خار دارد. ماهی هوس برآمدن از آب را دارد، ولی نمی‌داند که به مدد نسیمی که بر سطح آب وزیده‌، امواج هم شکل جوشن یافته‌اند. شاید شاعر می‌خواهد به نوعی بندی تقدیر بودن را برساند. تشبیه موج روی آب به جوشن‌، از تشبیه‌های بسیار کهن در ادب فارسی است و در شعر مکتب خراسانی بسیار دیده می‌شود. جوشن‌داشتن ماهی هم که مبرهن است‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک