محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (چهل و شش)

ز آب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی‌

خم وضع ادب پُل کرد دوش و گردن ما را

 

این هم از آن تصویرهای معرکه است‌. رعنا در اینجا بلندوبالا، و طبعاً هر آدم بلندوبالایی علاقه به جاودانگی این قد و قامت دارد و ترس از مرگ‌. شاعر می‌گوید برای رفع این تشویش‌، ما دوش و گردن خود را از روی ادب خم کرده‌ایم‌. حالا این دوش و گردن خم‌شده‌، می‌تواند پُلی باشد که با آن‌، این تشویش رعنایی از آب زندگی بگذرد. آب زندگی‌، همان آب حیات است و گذشتن از آن‌، دو معنی دارد، یکی عبور کردن و دیگری صرف نظر کردن‌. شاعر از این ایهام استفاده کرده‌است‌. می‌گوید این تشویش‌، به کمک این پُل از آب زندگی می‌گذرد، یعنی از آب حیات (جاودانگی‌) صرف نظر می‌کند.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک