محمدکاظم کاظمی


+ آدم آهنی


آری‌، برادران همگی ناتنی شدند
این سیبها، بهار نشد، کندنی شدند
این سایه‌های روبه‌بلندی در این غروب‌
میراث مردمی است که اهریمنی شدند
امروز هم گذشت و از این گونه چند روز
کم کم تمام آدمیان آهنی شدند
یک عدّه هم که پاک و شریفند و سربه‌راه‌
ناچار با کمال شرافت غنی شدند
آنها که عمق خوردنشان آشکار شد
وقتی دچار تهمت آبستنی شدند...
این پاره‌ای از آنچه به جرأت رسید بود
بسیار از این قبیل که ناگفتنی شدند
بسیار شاعران که از این گونه‌، ناگزیر
کم کم دچار موهبت الکنی شدند
زمستان 1370

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸۱
کلمات کلیدی: شعر کاظمی
comment مهربانی‌ها () لینک