محمدکاظم کاظمی


+ مطايبه آخر سال

 

شعر (بهار آمد بساط سبزه افكند...) سيدابوطالب مظفری را با عکسی از خود او و يک منظره تلفيق کرده و کارت تبريكي ساخته بودم بهاری، برای دوستان و البته آن را به خود ايشان هم فرستادم. مظفری نيز اين رباعی را بالبداهه نوشته و در پاسخم فرستاده است که درجش در اينجا خالی از لطفی نيست.

اين چيست كه انتخاب كردي اي دوست؟
حقا كه چه فكر ناب كردي اي دوست
بااين عكس و شعر خراب از يارت
سال همه را خراب كردي اي دوست

 

اين هم پاسخ بنده كه فی‌المجلس نوشته شد:

با شعر شما بهار اثبات شود
عالم همگی مظفری دات شود

گر با عکس و شعر تو خواهد بودن،
بگذار که اين جهان خرابات شود

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
کلمات کلیدی:
comment مهربانی‌ها () لینک