محمدکاظم کاظمی


+ خط سوم چاپ شد

آنچه‌ از چاپ‌ برآمد:  شمارة‌ سوم‌ و چهارم‌ مجله‌ است‌ که‌ در یک‌ مجلد قطور منتشر شده‌ است.

قسمت‌ اعظم‌ این‌ شماره، ویژه‌نامه‌ای‌ سنگین‌ و مفصل‌ است‌ درباره‌ جریانهای‌ روشنفکری‌ در افغانستان‌ و در آن، پدیده‌ روشنفکری‌ و مدرنیته در این‌ کشور در عصر حاضر، در عرصه‌های‌ گوناگون‌ اجتماع، سیاست، هنر و ادبیات‌ بررسی‌ شده‌ است.

این‌ ویژه‌نامه‌ حاصل‌ چند سال‌ کار گروه‌ در دری‌ است‌ و بدین‌ واسطه‌ شاید بتوان‌ این‌ شماره‌ از مجله‌ را از هر حیث‌ پربارترین‌ شماره‌ خط‌ سوم‌ )و نیز در دری( در طول‌ تاریخ‌ انتشار این‌ نشریه‌ دانست‌.

حجم‌ فوق‌العاده‌ این‌ شماره‌ نیز به‌ خاطر همین‌ ویژه‌نامه‌ است‌ و البته‌ همین‌ سنگینی‌ کار بود که‌ هم‌ آماده‌سازی‌ اش‌ را به‌ تأخیر انداخت‌ و هم‌ به‌ خاطر نبودن‌ امکانات‌ مادی‌ چاپ، آن‌ را حدود شش‌ ماه‌ در پشت‌ در چاپخانه‌ نگه‌ داشت‌ و در نهایت‌ دیون‌ مؤسسه‌ را سنگین‌تر از پیش‌ ساخت‌.

البته‌ نباید زحمات‌ عضو جدید و فعال‌ مؤسسه‌ در دری، آقای‌ محمدابراهیم‌ شریعتی‌ افغانستانی‌ )مدیر مؤسسه‌ انتشارات‌ عرفان( را در انتشار این‌ شماره‌ نادیده‌ گرفت.

مجله‌ به زودترین‌ فرصت، به‌ مشترکین‌ آن‌ ارسال‌ خواهد شد. البته‌ کسانی‌ که‌ مشترک‌ نیستند می‌توانند برای‌ این‌ امر اقدام‌ کنند تا هم‌ مجله‌ به‌ سهولت‌ به‌ دستشان‌ برسد و هم‌ مؤسسه‌ امکان‌ تداوم‌ انتشار مجله‌ را داشته‌باشد.

فهرست‌ مطالب‌ این‌ شماره‌ و نیز گزیده‌ای‌ از این‌ مطالب‌ را به زودی می‌توانید در نشانی‌ انترنتی‌ زیر پیدا کنید و جزئیات‌ شیوه‌ اشتراک‌ را نیز در آنجا ببینید. dor.persianblog.ir

و در صورت‌ لزوم، می‌توانید با این‌ نشانی‌ با دفتر مجله‌ تماس‌ بگیرید: dorredari@yahoo.com

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: گزارش
comment مهربانی‌ها () لینک