محمدکاظم کاظمی


+ شعری از عبدالوهاب مجیر

عبدالوهاب مجیر از شاعران نازنین مزار است. این شعر را طی نامه‌ای سراپا لطف به من فرستاده است. دیدم می‌توان شما را نیز در این التذاذ معنوی شریک کرد.

شکیب پنجره پایان‌پذیر شد کم کم

به ترک یاد تو هم ناگزیر شد کم کم
در ارتبا ط دلم ازچه کس سوال کنم

کدام روز جوان شد که پیر شد کم کم
فتاده بودم در تنگنای دلهره ها

که شعر آمد تا دستگیر شد کم کم
و عکس راحت از قاب سینه ام کوچید

به ترس های شگفتی اسیر شد کم کم
غریبه یی غم خود را در ارغنون غز ل

 

 

 

سرود و زمزمه کردو مجیر شد کم کم

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
کلمات کلیدی:
comment مهربانی‌ها () لینک