محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (سی و شش)

تلاش مقصدت برد از نظر سامان جمعیت‌

به کشتی چون عنان دادی‌، رم آهوست ساحلها

یکی از مشکلاتی که در خوانش شعر بیدل بسیار بدان گرفتار می‌آییم‌، منحرف‌شدن از مسیر معنی شعر، به وسیلة تصویرهای کنایی است‌. بیدل بسیار وقتها عبارتی در کار می‌آورد که خود هیچ ربط تصویری با بقیة شعر ندارد فقط معنای کنایی آن منظور است‌. «رَم آهو» در اینجا چنین حالتی دارد و فقط کنایه‌ای است از فرار کردن‌. بیدل می‌گوید وقتی به کشتی عنان دادی‌، دیگر ساحل از دستت می‌گریزد و باید فراموشش کنی‌. این رم آهو را جایگزین گریز می‌سازد و بس‌. بعضی از شارحان بیدل‌، در چنین موقعیتهایی می‌کوشند به زور و زحمت‌، بین این آهو و بقیة بیت رابطه برقرار کنند و گاه به تناقض بر می‌خورند.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک