محمدکاظم کاظمی


» ختم وبلاگ و شروع سایت :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» گامی به سوی رفع مشکل فونت‌های فارسی :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳٩٥
» کانال مطالب و شعرهای من در تلگرام :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳٩٤
» ستاره‌ی احمد :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٤
» سنگ‌پشت پرنده :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٤
» شاعر :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤
» ما و غدیر :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳٩٤
» سه‌گانه‌ی علی‌رضا سپاهی لائین :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» با تمام نیرو :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ما همگی قاتل فرخنده‌ایم :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤
» درس‌های نگارش و ویراستاری ـ پاسخ نمونه ویرایش 1 :: دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳
» درس‌های نگارش و ویراستاری، جلسه‌‌های ششم تا هشتم :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳
» سه خبر :: چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳
» شعر رضوی و راه‌های تمایز در آن :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» قصیده‌ی کلید در باز از محمدحسین انصاری‌نژاد :: یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳
» عاصی در ایران :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» اندر پرهیز از تک‌روی در رسم‌الخط :: سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳
» نگاهی به کتاب فارسی ناشنیده :: جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳
» ویرایش کتاب‌های دکتر شریعتی :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» جلد اول از تصحیح تازه غزلیات بیدل منتشر شد :: جمعه ٢ خرداد ۱۳٩۳
» یگانه‌ای برای سه‌گانه :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یگانه‌ای برای سه‌گانه :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دو مذهب ـ 7 :: جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳
» دو مذهب ـ 6 :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» دو مذهب ـ 3 :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» عرض سپاس از خوانندگان گرامی این وبلاگ :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» سه‌گانه‌های نگارش ـ 1 :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» برزگر مزرع شعر و ادب :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢
» جلسه نقد و پژوهش شعر :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» سیاست و اجتماع‌، در پرتو شعر مذهبی‌ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» گمشده :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» سلمان :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» واصف باختری و شعر نو :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» سایت خانه شعر خراسان :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» من و استاد سرآهنگ :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» جلسه نقد کتاب این هفته :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» کوچه‌ی ما :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» پیام تبریک جمعی از اهل فرهنگ مهاجر افغانستان :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» از بدایع فارسی افغانستان :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» خاطره‌ی کارتن سیگار :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» غزنی 2013 :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» نگاهی به کتاب «در پایتخت فراموشی» محمدحسین جعفریان :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» جلسه نقد کتاب این ماه :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» باز از قابلیت‌های زبان فارسی افغانستان :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» از تجربه‌های زندگانی :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نکته‌های نگارش (هفتاد و سه) :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نکته‌های نگارش (هفتاد و دو) :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» درنگی در شخصیت شعری شادروان استاد سعادتملوک تابش :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فارسی افغانستان و بدایع آن :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مطلبی از دکتر محمدسرور مولایی درباره وضعیت زبان فارسی در افغانستان :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آب در هاون :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فارسی افغانستان و مسایل آن :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» امروز با بیدل :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جلسه نقد و پژوهش این ماه :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» رونمایی از کتاب استاد فدایی هروی :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» رونمایی کتاب «شاعری به این تنهایی» در حوزه هنری مشهد :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱
» حسینی و بیدل :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» تکریم بزرگان دین در متن :: جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
» صفحه‌ای از یک فهرست :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» ویلٌ لِلمُجَسّطین. :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» مقدمه‌ای بر پدیدارشناسی ساختار :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» مقدمه‌ای بر پدیدارشناسی ساختار :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» از نوشتن «خودداری کنید»، خودداری کنید :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» مهربانی کنید، روشنی بیندازید، دیده‌درایی نکنید :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» سرزمین شعر :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» تاوان این خون :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» درباره «ها»ی جمع :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» عجب خدایی دارند! :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» جعفریان و افغانستان :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» آنجا که از معلم می‌خواهند که دوچرخه بخرد :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» ویرگول‌زدایی :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» ویرگول‌زدایی :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» ایرانی یا افغانی، مسئله این است :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» در محضر دکتر شفیعی کدکنی :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» جلسه ویژه نقد کتاب پلنگ در پرانتز :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» در این ده سال وبلاگ‌داری :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» امروز با بیدل :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» چرا ما واژه‌های «افاغنه» و «افغانی» را نمی‌پسندیم؟ :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» امروز با بیدل :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» تأملی در چند شعر رضوی :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» جلسه نقد و پژوهش شعر :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» دنیای مجازی و نقد ادبی :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» جوابیه‌ام به خبرگزاری مهر :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دنیا و مافیها :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مطلبی از جناب میثم خالدیان درباره مجموعه کفران من :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کتابهایم در نمایشگاه کتاب تهران :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سبویی از دریا :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چاپ جدید کتاب همزبانی و بی‌زبانی :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برون زین گنبد دربسته :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چاپ جدید کتاب روزنه در نشر سپیده‌باوران :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» امروز با بیدل :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» بهار با آهنگی از استاد سرآهنگ :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» دیوان رامپور در ترازو :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
» شعری از محمدحسین انصاری‌نژاد :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» جشنواره‌ی قند پارسی در تهران :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» امروز با بیدل :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» پاره‌ای از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
» امروز با بیدل :: شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
» امروز با بیدل :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» امروز با بیدل :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» غلام‌رضا بروسان درگذشت :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» چاپ جدید افغانستان در مسیر تاریخ :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» شمشیر و جغرافیا :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» دو خبر :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» چاپ دوم رصد صبح :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» از پشت سایه‌ها :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» معمار بلاغت نوین :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» شمشیر و جغرافیا (پیش‌نویس) :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» جانستان کابلستان :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» باز هم عید :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» ناله در کوهسار (3) ـ قانون دوم ترمودینامیک :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» ناله در کوهسار (2) ـ شب قدر :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» ناله در کوهسار - نظر جناب سید مصطفی حسینی راد :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» ناله در کوهسار (ایمان ابوطالب) . :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
» شعر افغانستان در دیدار امسال شاعران با رهبر :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» «ده شاعر انقلاب» منتشر شد :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» گشایش وب‌سایت استاد واصف باختری :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» نقد کتاب مریم جعفری آذرمانی در جلسه این هفته :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
» بیدل به تصحیح عباسی ـ بهداروند :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» دوشنبه با محمدرفیع جنید :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» تایپ کامپیوتری، قانون سوم طلایی :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» جلسه‌ی نقد و پژوهش شعر :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» امروز با بیدل :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» تایپ کامپیوتری، دومین قانون طلایی :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» پهلوان 1390 :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تایپ کامپیوتری، اولین قانون طلایی :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اندر باب جدانویسی و سر هم نویسی (2) :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتاب «سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان» چاپ شد :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اندر باب جدانویسی و سرهم‌نویسی (1) :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شما این را چه می‌خوانید؟ :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» «زندگی» یا «زنده‌گی»؟ و دیگر قضایا :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شکرگزاری و سپاس :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» امروز با بیدل (تفسیر و تقصیر) :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» وبلاگ صفیه بیات :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» امروز با بیدل :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» باز هم بیدل :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» وبلاگ زینب بیات :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» امروز با بیدل :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» چه باید کرد؟ :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» بهار بیدل :: جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠
» کلمات کلیدی و موضوعات وبلاگ من :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» استاد ایرج افشار درگذشت :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» وبلاگ ساره کاظمی :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
» معنی یک رباعی بیدل؟ :: شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
» قصیدة «کلید در باز» از حسین انصاری‌نژاد :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» جلسه نقد و پژوهش شعر :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» رسالت تاریخی :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» خبری از یک جلسه شعر :: شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
» متن کامل غزلیات بیدل در انترنت :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» درس تاریخ :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» درخواست عکسهای هنرمندان موسیقی افغانستان :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» نکهت، در بستر بیماری :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» امروز با بیدل / بی تکلّف :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
» امروز با بیدل :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
» معنی بلند من فهم تند می‌خواهد :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» امروز با بیدل :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» کتابهای من :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩
» مشکل که مرگ قطع کند داستان ما :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» وبلاگ فارسی‌زبانان :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» تو چرا با تلفن در دسترس نیستی؟ :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
» شعری از حسین انصاری‌نژاد :: یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
» شعری در وصف علی‌رضا قزوه :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» درگذشت استاد سعادتملوک تابش :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» نظری به شعر علی موسوی گرمارودی :: سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
» عید با استاد سرآهنگ :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» کتاب کفران در کرمانشاه :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» آخرین خبر از نسیم خوشنواز :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» افتخارات ملی (نه) :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» گزارش کمک رسانی برای نسیم خوشنواز :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» سبلتِ داشی :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» گر مخالف خواهی‌، ای مهدی‌! درآ از آسمان‌ :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» آخرین خبر از وضعیت نسیم خوشنواز :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» چاپ جدید «روزنه» :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» بیدل به سعی قزوه :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» نسیم خوشنواز را یاری کنید :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» نقدی بر «بیدل به انتخاب بیدل» :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» افتخارات ملی (هشت) :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» همایش میراث مشترک مکتوب :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
» فصلی از کتاب «این قند پارسی» :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» حمیرا نکهت دستگیرزاده :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» عزم کابل :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» افتخارات ملی (هفت) :: پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» افتخارات ملی (شش) :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» درگذشت استاد بزرگ رباب :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» کتابهایم در نمایشگاه کتاب تهران :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» افتخارات ملی (پنج) :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» افتخارات ملی (چهار) :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» رهاورد جهانگشایی‌ها :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» افتخارات ملی (سه) :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» افتخارات ملی (دو) :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» افتخارات ملی (یک) :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نگارش / ترتیب اجزای جمله (3) :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
» امروز با بیدل / فریادرس :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» نگارش / ترتیب اجزای جمله (2) :: جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩
» قصیده‌ی قطاریه :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩
» نگارش / ترتیب اجزای جمله (1) :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩
» سفارش :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
» پنج کتاب امسال :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» رشته کوه عزیز :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
» قند پارسی و فخرالمحققین :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» مرقّع صدرنگ :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
» مهاجرت دوباره :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» مشهدی‌ها و افغانی‌ها :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» برگی گل بر مزار احمد :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» ما به روایت من :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
» یک نکته در وبلاگ‌نویسی :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
» صبح فطرت :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
» در باب پیامهای یادداشت «در دری در کابل» در همین وبلاگ :: یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸
» غزلی از محمدبشیر رحیمی :: یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸
» در دری در کابل :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» اندر مضرات روزمرگی :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» خواب میخک (قسمت سوم و پایانی) :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸
» خواب میخک (قسمت دوم) :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
» قصیده قطاریه :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸
» یک نرم‌افزار خوب و کارگشا :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» خواب میخک (قسمت اول) :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» شهر بی‌قهرمان :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
» مقدمة کتاب «دادخواست‌» :: جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸
» رسانه‌ها و ارتباط فرهنگی دو ملت :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» آگهی بازرگانی :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
» راویان زخمهای بی‌نهایت :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» پلنگی زیر آسمان پرغبار :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
» شکرگزاری و سپاس :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» شبکه پستی ارسال کتاب :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» چاپ دوم گزیده غزلیات بیدل :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» شاعرانگی مقدس :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» مضمون‌سازی در شعر بیدل :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» کلید در باز :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
» نگاهی به «شاعر آینه‌ها» :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
» دو میلاد :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸
» چهارچشمه :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
» کتاب در آب :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» از کتاب‌سوزی تا کتاب‌شویی :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
» پالایش زبان فارسی در افغانستان امروز (بخش پنجم و پایانی) :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» باز هم درباره پالایش زبان از جناب دانشطلب :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پالایش زبان فارسی در افغانستان امروز (بخش چهارم) :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» درباره پالایش زبان و فارسی سره :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پالایش زبان فارسی در افغانستان امروز (بخش سوم) :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» شعری از شادروان بیژن ترقی :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پالایش زبان فارسی در افغانستان امروز (بخش دوم) :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پالایش زبان فارسی در افغانستان امروز (بخش اول) :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» چراغی در شبستان تاریک :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» سفارش :: شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸
» نگاهی به کتاب «مویه‌های پامیر» :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» سیب و فریب :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» آتشفشانی از عواطف :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
» زندگی‌نامة مختصر شادروان محمدعلی کاظمی :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» هدیه‌ای از آن جهان :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» ابراز همدردی دوستان هرات :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» شعر مقاومت افغانستان :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
» در مرز حقیقت و مجاز :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» مطلبی درباره مهاجرین افغانستان :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
» عرس بیدل در تهران :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
» همیشه در اوج، همیشه محبوب :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
» بدایع صوری در شعر مولانا :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
» به یاد قهار عاصی در چهاردهمین سالگرد کوچ او :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
» آمد و رفت... :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» شاعر آینه‌ها :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» نگارش (هفتاد و یک) :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧
» قصه :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
» شبکه پستی ارسال کتاب :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» کلید در باز :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» اسد بدیع در موسسه در دری :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
» نگارش (هفتاد) :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
» صبح ملمع‌نقاب :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
» نگارش (شصت و نه) :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
» پایگاه انترنتی در دری :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
» نگارش (شصت و هشت) :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٧
» مقدمه‌ای بر فن کتاب‌آرایی (بخش سوم و پایانی) :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» گزارشی از جنگ در دری :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
» شبکه پستی ارسال کتاب :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
» نگارش (شصت و هفت) :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
» نگارش (شصت و شش) :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
» مقدمه‌ای بر فن کتاب‌آرایی (قسمت دوم) :: شنبه ۸ تیر ۱۳۸٧
» شعر جوان مهاجر :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» مقدمه‌ای بر فن کتاب‌آرایی (بخش اول) :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» زمستان، گنجینه‌ای از بدایع :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» نگارش (شصت و پنج) :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شبکه پستی ارسال کتاب :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» زنده گی یا زندگی :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شعر مهاجرت، وفاق و همدلی :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» عذر تقصیر :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
» چاپ چهارم قصه سنگ و خشت :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧
» سفارش :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
» نگارش (شصت و چهار) :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
» نگارش (شصت و سه) :: شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
» یادداشتی از جناب دکتر عباس پویا :: سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
» مجملی اندر باب نقد نویسی :: دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
» بیانیه :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
» جشنواره شعر فجر و نامهربانی با همزبانان :: یکشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٦
» فارسی افغانستان و چالشی تازه :: جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦
» نگارش (شصت و دو) :: یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
» چند ضایعه در عالم دانش و ادب :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» نگارش (شصت و یک) :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
» شب یلدا :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
» غدیر :: شنبه ۸ دی ۱۳۸٦
» آرزویی دور که در من بیدار شد :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» نگارش (شصت) :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه و نه) :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
» شبكه پستي ارسال كتاب :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
» نقد و معرفي «گزيده غزليات بيدل» :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
» قيصر امين پور هم از ميان ما كوچيد :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
» گزیده غزلیات بیدل :: شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٦
» آینه در آینه :: پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه و هشت) :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
» طرزی و سراج‌الاخبار :: شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه و هفت) :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
» یادداشتی از لیلا ملک‌محمدی :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
» لهجه فارسی افغانستان در ‌چهارخانه :: سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦
» شبکه پستی ارسال کتاب :: جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦
» درنگی در سلوک شعری محمدرضا آغاسی :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه و شش) :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» مژده ای ذوق وصال آیینه بی‌زنگار شد :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه و پنج) :: یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه و چهار) :: پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦
» سخرانی دکتر یوسف اباذری :: یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه و سه) :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه و دو) :: چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦
» چاپ جدید روزنه :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه و یک) :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شکوائیه :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» نگارش (پنجاه) :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» نگارش (چهل و نه) :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شعری تازه :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اعتذار :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شعری تازه :: شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٦
» پیوند :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
» صبح ملمع نقاب :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» بگذر ز شهان و ناز سلطانی شان :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» ۲۶ دلو (بهمن) :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٥
» مقدمه گزيده غزليات بيدل :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» ویرایش (بخش چهارم و پایانی) :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
» اعتذار :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
» ویرایش (بخش سوم) :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٥
» ویرایش (بخش دوم) :: جمعه ۸ دی ۱۳۸٥
» شب یلدا :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
» ویرایش (بخش اول) :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥
» جوانب کاربردی شعر بیدل‌ :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٥
» تصویری از هنر در افغانستان امروز :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
» زریاب، سرمشق زیبانویسی :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٥
» جشنواره قند پارسی :: جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (عیدانه) :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥
» از آتش از بریشم :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» غزلی از محمدحسین فیاض :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» عمران صلاحی :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥
» به روز :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥
» فراخوان :: جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥
» سیاووش :: جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥
» شبی با بیدل (یازده تا سیزده) :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳۸٥
» ما به کس آشنا نمی‌گردیم. :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳۸٥
» شبی با بیدل (هفت تا ده) :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» دو خبر :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» شبی با بیدل (چهار تا شش) :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥
» شبی با بيدل (سه) :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
» شبی با بیدل (دو) :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
» شبی با بیدل (یک) :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و سی و هشت) :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
» یک افغان در راه شب :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و سی و شش) :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
» سرنوشت برگ :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٥
» توضیحی درباره مطلب نامه‌ای از یک دوست :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٥
» امروز با بیدل :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و سی و پنج) :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥
» نامه‌ای از يک دوست :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥
» احسان اکرامی‌فر :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (یکصد و سی و چهار) :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥
» نگاهی به کتاب «همزبانی و بی‌زبانی» :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥
» قصه سنگ و خشت :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥
» امروز با بيدل (صد و سی و سه) :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥
» چوب و شیشه :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و سی و دو) :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و سی و یک) :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
» يک توضيح ضروری هرچند بسيار دير :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و سی) :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» مقدمه ديوان خليلی (بخش ۴ و پايانی) :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست و نه) :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» شاعری جامع و متعادل :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست و هشت) :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
» مسابقه خاطره‌نويسی مهاجرين :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست و هفت) :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥
» مقدمه دیوان خلیلی (بخش ۴) :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست و شش) :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٥
» در خانه آینه :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست و پنج) :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» مقدمه دیوان خلیلی (بخش ۳) :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» هرات :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» امروز با بيدل (در هرات) :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» غزلی از امید مهدی‌نژاد :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست و چهار) :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» نگارش (چهل و هشت) :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
» بيدل ما مشکلی در پيش دارد، حل کنيد :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست و سه) :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
» مقدمه دیوان خلیلی (بخش دوم) :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست و دو) :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥
» مقدمه دیوان خلیلی (بخش اول) :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست و یک) :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و بیست) :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥
» «شب یلدا» در نوروز ۸۵ :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (صد و نوزده) :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
» پیوند :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥
» امروز با بیدل (بهارانه) :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
» نامه‌ای از آقای بشیر سخاورز :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و هژده) :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و هفده) :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» در شرف ماه :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» شعر مقاومت افغانستان (بخش دوم و پایانی) :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و شانزده) :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و پانزده) :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» مقدمه ويراستار :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و چهارده) :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤
» پابه‌پای یک شعر عاشورایی‌ :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و سیزده) :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و دوازده) :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» شعر مقاومت در افغانستان (۱) :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» نگارش (چهل و هفت) :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤
» زمستان کابل :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و یازده) :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٤
» نگارش (چهل و شش) :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و ده) :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٤
» برگی گل بر مزار احمد :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و نه) :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٤
» نگارش (چهل و پنج) :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٤
» یک متن جالب تاریخی :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و هشت) :: یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
» نگارش (چهل و چهار) :: یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
» گفت و گو با «کتاب هفته» :: یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
» عیش رایگان :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و هفت) :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤
» ناجوی همواره سرسبز :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤
» نگارش (چهل و سه) :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و شش) :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤
» قلعه سوخته :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸٤
» منوچهر آتشی درگذشت :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤
» نگارش (چهل و دو) :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و پنج) :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٤
» نگارش (چهل و یک) :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٤
» وای از مشت ستمگر که بکوبیده دهانم :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤
» عید در شعر فارسی :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و چهار) :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
» نگارش (چهل) :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
» نقد همزبانی و بی‌زبانی - قسمت آخر :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤
» آمد و رفت... :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤
» ملاحظاتی درباره نقد «همزبانی و بی‌زبانی» :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤
» نقد کتاب همزبانی و بی‌زبانی (بخش چهارم) :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳۸٤
» نقد کتاب همزبانی و بی‌زبانی (بخش سوم) :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤
» امروز با بيدل (صد و سه) :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤
» در حاشیه «قند پارسی» :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٤
» بعد من اما تو راحت‌تر به خیلی چیزها :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳۸٤
» قند پارسی در تهران :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و دو) :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٤
» نقد کتاب همزبانی و بی‌زبانی (بخش دوم) :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٤
» نقد کتاب همزبانی و بی‌زبانی (بخش اول) :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
» نگارش (سی و نه) :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٤
» پیامبر اکرم (ص) در شعر فارسی افغانستان :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد و یک) :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
» معرفی کتاب «تاریخ ارتباطات در افغانستان» :: شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤
» هفتاد و دو تيغ :: شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤
» نگارش (سی و هشت) :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (صد) :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
» شعری از حسن اوجانی :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٤
» بدون شرح :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤
» چوب و شیشه (شعری تازه) :: شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤
» نگارش (سی و هفت) :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (نود و نه) :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» آن دست دیروزین :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤
» بیدل در ایران :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» نگارش (سی و شش) :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» شعر زنان افغانستان :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤
» هفتاد و دو تیغ :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (نود و هشت) :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤
» این آتش بیرنگ :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
» محمدعلی عباسیه کهن درگذشت. :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳۸٤
» نگارش (سی و پنج) :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (نود و هفت) :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
» بر گردید... :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
» نگارش (سی و چهار) :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤
» امروز با بیدل ( نود و شش) :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳۸٤
» ترکیبات اضافی :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٤
» عرش اگر باشم... (بخش دوم) :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤
» عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (نود و پنج) :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٤
» نگارش (سی و دو) :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
» آن شاعر نامدار و فروتن‌ :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (نود و چهار) :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤
» نگارش (سی و یک) :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤
» روشی برای دستیابی به بعضی کتابها :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (نود و سه) :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» نگارش (سی) :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» قصه سنگ و خشت :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سقفهای بی‌دیوار :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» بارقه‌ای از صبح دولت :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» نگارش (سی و سه) :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (نود و دو) :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» نگارش (بیست و نه) :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» ستاره احمد :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» فارسی یا دری؟ در فرخار :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (نود و یک) :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» بازسازی متون درسی در افغانستان (۵) :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (نود) :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤
» بازسازی متون درسی در افغانستان (۴) :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٤
» نگارش (سی و پنج) :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (هشتاد و نه) :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٤
» نگارش (سی و چهار) :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳۸٤
» بازسازی متون درسی در افغانستان (۳) :: شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (هشتاد و هشت) :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳۸٤
» شعری تازه :: جمعه ٥ فروردین ۱۳۸٤
» نگارش (سی و سه) :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳۸٤
» امروز با بیدل (بهارانه) :: یکشنبه ۳٠ اسفند ۱۳۸۳
» نگارش (سی و دو) :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هشتاد و هفت) :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳
» بازسازی متون درسی در افغانستان (۲) :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۳
» بازسازی متون درسی در افغانستان (۱) :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳
» سجده به ابر :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
» امروز با بيدل (هشتاد و شش) :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۳
» نگارش (سی و یک) :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هشتاد و پنج) :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
» نگارش (سی) :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۳
» نگاهی اجمالی به شعر عاشورایی در افغانستان :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳
» هفتاد و دو تیغ :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هشتاد و چهار) :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
» نگارش (بيست و نه) :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳
» چند شعر از محمدحسين فياض :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۳
» نگارش (بیست و هشت و نیم) :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۳
» نگارش (بیست و هشت) :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هشتاد و سه) :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۳
» يک نظرخواهی :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۳
» همواره به دنبال رسیدن :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (عیدانه) :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هشتاد و دو) :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۳
» تکمله‌ای بر نگارش نوزده :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۳
» نگارش (نوزده) :: جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۳
» تجليل به سبک افغانی :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هشتاد و یک) :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۳
» آجرها و کاشیها :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۳
» خليل الله خليلی، کهن‌سرای نوانديش :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۳
» نگارش (هژده) :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۳
» پنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۳
» امروز با بيدل (هشتاد) :: یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۳
» کفران :: یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۳
» مطلبی از خانم «فاطمه» :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۳
» قصیده‌های زمینی :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۳
» شعری از مرتضی اميری اسفندقه :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هفتاد و نه) :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۳
» يک اقتراح از سوی سيدابوطالب مظفری :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۳
» نگارش (هفده) :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۳
» نگارش (شانزده) :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هفتاد و هشت) :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳
» نگارش (پانزده) :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هفتاد و هفت) :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳
» آهنگ بازگشت :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۳
» کار من و گلنسا به جنجال کشید... :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۳
» امروز با بيدل (عيدانه) :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هفتاد و پنج و هفتاد و شش) :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۳
» آمد و رفت... :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۳
» شعری از علی معلم (به مناسبت شبهای قدر) :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۳
» عیش رایگان (پا به پای هم با یک غزل بیدل) :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۳
» امروز با بيدل (هفتاد و چهار) :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۳
» امروز با بيدل (هفتاد و سه) :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
» آن شاعر تیره‌چشم روشن‌بین... :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۳
» نگارش (چهارده) :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هفتاد و دو) :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳
» گزارشی از همایش چشم‌انداز شعر معاصر فارسی :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هفتاد و یک) :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (هفتاد) :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۳
» یادکردی از عبدالقهار عاصی :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (شصت و نه) :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳
» سیب :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳
» امروز ب بیدل (شصت و هشت) :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (شصت و هفت) :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۳
» شطرنج :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (شصت و شش) :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۳
» بر این رواق مقرنس (بخش ششم و پایانی) :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (شصت و پنج) :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۳
» بیصدایی صدای دریاهاست :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۳
» بر این رواق مقرنس (بخش پنجم) :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (شصت و چهار) :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۳
» شهر من :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۳
» بر اين رواق مقرنس (بخش چهارم) :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (شصت و سه) :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (شصت و دو) :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳
» بر این رواق مقرنس (بخش سوم) :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (شصت و شصت و یک) :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۳
» صلح کل :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و نه) :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و هشت) :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و هشت) :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» بر این رواق مقرنس (بخش دوم) :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و هفت) :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۳
» بر این رواق مقرنس (بخش اول) :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و شش) :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و پنج) :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (چهل و نه تا پنجاه و چهار) :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۳
» لیلا صراحت روشنی درگذشت :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۳
» پیوند :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۳
» چند شعر از بیدل (پیوسته به یادداشت گذشته) :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۳
» شاعری بزرگ از سرزمین هند :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۳
» باز هم عذر تقصیر :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و هشت) :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۳
» عذر تقصير :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و هفت) :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۳
» نگارش (دوازده) :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۳
» نگارش (یازده) :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳
» شعری از عارف عسین :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳
» نگارش (ده) :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و شش) :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۳
» پیوند :: دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و پنج) :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۳
» بازی :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و چهار) :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۳
» نگارش (نه) :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و سه) :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۳
» یارب از خاطرش اندیشه بیداد ببر :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۳
» نگارش (هشت) :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۳
» یک نامه دوستانه :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۳
» شعری از عارف عسین :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۳
» نگارش (هفت) :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۳
» مجاهدان افغان ساکت نمی‌نشینند :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۳
» نگارش (شش) :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و دو) :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
» منگنه :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» نگارش (پنج) :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه و یک) :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
» کتاب و کتابخوانی در افغانستان :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
» حسین منزوی درگذشت :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
» نگارش (چهار) :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (پنجاه) :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
» نگارش (سه) :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
» گل سرخ غربت :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
» نگارش (دو) :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (چهل و نه) :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» نگارش (یک) :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (چهل و هشت) :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (چهل و هفت) :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳
» حکایت :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (چهل و شش) :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۳
» چند رباعی از سالهای پیش :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (چهل و پنج) :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳
» «گنجشک و جبرئیل‌»، حادثه‌ای در شعر عاشورایی‌ :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (چهل و چهار) :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۳
» یادی از حسن حسینی و آثار او :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۳
» این ساز، شکسته‌اش خوش‌آهنگ‌تر است... :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳
» یک بهاریه :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
» شعری از مجید مجیدی :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۳
» امروز با بیدل (چهل و سه) :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۳
» بهار آن است که خود ببوید :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۳
» مطايبه آخر سال :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
» بهارانه :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
» خط سوم چاپ شد :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٢
» شعر و رنگارنگی دنیای پیرامون :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (چهل و دو) :: پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٢
» سمند صاعقه زین کن، سواره باید رفت :: پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٢
» ماه به لیلام می‌رود :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٢
» فرخار :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (چهل و یک) :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٢
» غزل و اسرار ماندگاری آن :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٢
» بازگشت :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٢
» هفتاد و دو سر :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (چهل) :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢
» رضا برجی... :: پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٢
» تهمینه :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سی و نه) :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٢
» چو دزدی با چراغ آيد، گزيده‌تر برد کالا :: جمعه ۱ اسفند ۱۳۸٢
» شعری از عبدالوهاب مجیر :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
» نقد شعر غدیر در وبلاگ سخیداد هاتف :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
» قصه سنگ و خشت :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سی و هشت) :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٢
» فهم عوام و پسند خواص :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٢
» غدیر :: دوشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سی و هفت) :: جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢
» رشته‌ای محکم برای همدلی :: پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٢
» عید با بیدل :: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٢
» يک گفت‌وگو :: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سی و شش) :: پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٢
» سه غزل از عبدالشکور نظری :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٢
» درخت :: شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٢
» امروز با بيدل (سی و پنج) :: شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سی و چهار) :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٢
» سخن اندر دهان دوست شکر! :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سی و سه) :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٢
» عمو زنجیر باف (شعری تازه) :: یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سی و دو) :: جمعه ٢٦ دی ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سی و یک) :: جمعه ٢٦ دی ۱۳۸٢
» سیب :: جمعه ٢٦ دی ۱۳۸٢
» از دوست سلامی و ز ما تسلیمی (بخش دوم) :: یکشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٢
» از دوست سلامی و ز ما تسلیمی :: شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٢
» يادی از آفتاب و آفتابگردان :: سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سی) :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست و نه) :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٢
» زمستان کابل :: جمعه ۱٢ دی ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست و هشت و نیم) :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست و هشت) :: سه‌شنبه ٩ دی ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست و هفت) :: پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٢
» دو نیمه سیب :: چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست و شش) :: دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٢
» شب همچنان سیاه :: چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست و پنج) :: شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست و چهار) :: یکشنبه ٩ آذر ۱۳۸٢
» شعری تازه :: سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢
» اسفندیار :: شنبه ۱ آذر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست و سه) :: شنبه ۱ آذر ۱۳۸٢
» شیخ عبدالله :: شنبه ۱ آذر ۱۳۸٢
» کندو :: یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست و یک) :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳۸٢
» قابل توجه وبلاگ‌نويسان افغانستانی :: پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٢
» زریاب و کتاب جدیدش :: پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (بیست) :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢
» انتخابات :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (نوزده) :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (هژده) :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (هفده) :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٢
» نامه‌ای از لاله کوهی :: سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢
» قند پارسی :: سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (شانزده) :: سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢
» سه شعر از محمدمحسن سعیدی :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۸٢
» پرنده در پنجره (بخش دوم) :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٢
» پرنده در پنجره (بخش اول) :: چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (پانزده) :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (چهارده) :: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (سیزده) :: جمعه ۱۱ مهر ۱۳۸٢
» دریچه‌های روبه‌رو :: پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (دوازده) :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (یازده) :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳۸٢
» امروز با بيدل (ده) :: جمعه ٤ مهر ۱۳۸٢
» غزلی از سیدنادر احمدی :: جمعه ٤ مهر ۱۳۸٢
» عاصی در ايران :: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۸٢
» سياووش :: چهارشنبه ٢ مهر ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (نه) :: یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (هشت) :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٢
» بمگو صعب‌تراشی است... (بخش دوم) :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (هفت) :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٢
» امروز با بيدل (شش) :: جمعه ۱٧ امرداد ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (پنج) :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (۴) :: جمعه ۱٠ امرداد ۱۳۸٢
» بمگو صعب تراشي است‌، تو سهل انديشي‌ :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (۳) :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٢
» امروز با بیدل (۲) :: شنبه ٤ امرداد ۱۳۸٢
» امروز با بیدل :: پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٢
» قالیچه‌های جادویی‌ :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٢
» عرش اگر باشم‌، زمین‌ِ آسمان بیدلم‌ :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٢
» چه آسان می‌ستانی ای مرگ... :: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۸٢
» دوست من سلام‌! :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳۸٢
» این لشکر فقط یک صف دارد. :: شنبه ٧ تیر ۱۳۸٢
» چند یادآوری :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳۸٢
» شرمندگی :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳۸٢
» زمستان کابل‌ :: جمعه ٢۳ خرداد ۱۳۸٢
» جادة گمشده پیداست‌... :: چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٢
» ظاهر و باطن فرهنگ :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳۸٢
» وقتی متکدی نان می‌خواهد... :: چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٢
» ساخت بیدل علم‌های بی‌عمل ما را کتاب :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٢
» آینگی :: جمعه ٩ خرداد ۱۳۸٢
» شطرنج :: سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٢
» موعظه :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٢
» يادگار همه اعصار :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٢
» اُحُد (3) :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٢
» تباهی :: سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٢
» از دل جنگل انبوه‌... :: شنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٢
» حاشيه مهم‌تر از متن! :: سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٢
» سه شعر از محمود اکرامی (خزان) :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٢
» آن دست‌ِ دیروزین‌ :: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٢
» شعری از محمدرضا آغاسی :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٢
» آدم آهنی :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸۱
» شعری از علی معلّم‌ :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۱
» شعری از سيد ضياءالدين شفيعی :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۱
» آشتی‌ :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۱
» شعری از محمدعلی بهمنی :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸۱
» قصّة سنگ و خشت‌ :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸۱
» یک شعر تازه :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۱
» کفران :: شنبه ٧ دی ۱۳۸۱
» منگنه :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸۱
» بازی :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۱
» بازگشت :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸۱
» پیوند :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸۱
» صلح کل :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۱