محمدکاظم کاظمی


+ شعری در وصف علی‌رضا قزوه

ما هم به کاروان سرایندگان «قزویات» پیوستیم با قصیده‌ای که سه بیتش را نقل می‌کنم

شاعر حق، علی‌رضا قزوه

شعر مطلق، علی‌رضا قزوه

علف هرز، باقی شعرا

گل زنبق علی‌رضا قزوه

گوی سبقت ربود در خُردی

از فرزدق علی‌رضا قزوه

...

نسخة کامل این شعر در وبلاگ امید مهدی‌نژاد درج شده است. در آنجا یک سلسله قزویات از شاعران مختلف آمده است که خواندنی است.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
کلمات کلیدی: شاعران فارسی و شعر کاظمی
comment مهربانی‌ها () لینک

+ درگذشت استاد سعادتملوک تابش

خبر ناگوار این که استاد سعادتملوک تابش شاعر و پژوهشگر نامدار افغانستان درگذشت و جامعه ادبی کشور را داغدار کرد.

مطلبی در این مورد نوشته‌ام که در پایگاه انترنتی درّ دری با این نشانی منتشر شده است

http://www.dorredari.com/

هم چنین این خبر را می‌توانید در این نشانیها نیز بیابید.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8907070628

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
کلمات کلیدی: شاعران فارسی و درگذشتگان