محمدکاظم کاظمی


+ اندر مضرات روزمرگی

  نوشتم هر چه دل فرمود، خواندم هر چه پیش آمد

مرا بی‌اختیاری‌ها به خجلت متهم دارد

(بیدل‌)

نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد، ولی به نظر می‌آید که شعر غالباً در لحظات خاص به سراغ آدمی می‌آید. یا شاید بتوان گفت شعرهایی که در لحظات خاص سروده می‌شوند، قوت عاطفی بیشتری دارند. به واقع انسان در حالت عادی همان زبان عادی را برای منظورهای خویش کافی می‌بیند و فقط وقتی به بیانی برتر می‌گراید که حس کند این بیان عادی برای توصیف وضعیت باطنی‌اش نارساست‌.

...
ادامه‌ی مطلب
نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: مباحث نظری شعر و شعر کاظمی
comment مهربانی‌ها () لینک

+ خواب میخک (قسمت سوم و پایانی)

نه‌

شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین تواناییهای احمد عزیزی که بیشترین تازگی و جذابیت را در شعر او ایجاد کرده است‌، تداعی‌های غیرمنتظره است‌.

...
ادامه‌ی مطلب
نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: نقد شعر و نقد کتاب

+ خواب میخک (قسمت دوم)

نشر قسمت دوم «خواب میخک» به خاطر گرفتاریهایم قدری به تأخیر مواجه شد. اینک کار را پی می‌گیریم.

سخن ما دربارة شعر احمد عزیزی است‌، به بهانة انتشار کتاب «خواب میخک‌» از این شاعر در سلسلة گزیده شعرهای نشر تکا.

...
ادامه‌ی مطلب
نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: