محمدکاظم کاظمی


+ رسانه‌ها و ارتباط فرهنگی دو ملت

این مطلب در سال گذشته برای سایت خبرگزاری صدای افغان نوشته شد و در نشریة «انصاف» ویژة نمایشگاه مطبوعات چاپ شد.

 

نقش رسانه‌ها در ایجاد و یا تعمیق روابط فرهنگی میان ملل‌، البته بدیهی است و انکارناپذیر. در این مقام‌، این مباحث کلّی را پیش نمی‌کشیم‌، بلکه در پی آنیم که ببینیم رسانه‌های دو کشور ایران و افغانستان با توجه به مشترکات عمیق و دیرینة فرهنگی‌، تا چه اندازه توانسته‌اند پُل ارتباط دو ملّت همسایه باشند.

...
ادامه‌ی مطلب
نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٤:٠٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: فرهنگ و اجتماع و مطبوعات
comment مهربانی‌ها () لینک

+ آگهی بازرگانی

قابل توجه مؤلفان و ناشران

حدود سیزده سال مداومت در کار ویرایش و صفحه‌آرایی کتاب، با همه گرفتاریهایی که داشت و وقتی که از من گرفت، برایم تجربة خوب و لذتبخشی بود. حال که به دهها عنوان کتابی که حاصل کارم است می‌نگرم، حس می‌کنم که در این روزگار نابسامانی کشور ما، باز هم قدمهای خوبی برداشته شده است.

در این یکی دو سال که از این کار کمابیش فاصله گرفته‌ام، دریغم آمد که این چراغ خاموش بماند. پس جمعی از جوانهای بااستعداد مجموعه «در دری» را تشویق کردم که دل بدین کار بسپارند و خود نیز تجربه‌هایم را به صورت آموزشی با آنان در میان گذاشتم. حال یک گروه خوب برای تایپ، ویرایش و صفحه‌آرایی کتاب در «در دری» تشکیل شده است که کار آن همانند دیگر فعالیتهای این مؤسسه قطعاً در حوزة چاپ و نشر کشور مؤثر خواهد بود.

و من که مدتی به نوعی از کارهای ویرایش و صفحه‌آرایی کتاب شانه خالی می‌کردم، اکنون به تداوم این کار سخت امیدوار شده‌ام، البته به همت این جوانها. پس از طرف خودم و این گروه، برای حضور در عرصه چاپ و نشر در حوزة زبان فارسی اعلام آمادگی می‌کنم. مؤلفان و ناشرانی ایرانی و افغانستانی که در ایران یا خارج از ایران کتابی در دست انتشار دارند، می‌توانند از یاری این گروه بهره‌مند شوند. من مطمئنم که در آن صورت کیفیت کتابهایشان بالاتر خواهد رفت.

با وجود امکانات ارتباطی نوین، کارهایی از سراسر دنیا را می‌توان پذیرفت و انجام داد. نشانی الکترونیکی من برای این کار در اختیار دوستان است.

mkkazemi@yahoo.com

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: نگارش

+ راویان زخمهای بی‌نهایت

شعر دفاع مقدس با تکیه بر گزیده آثار سه کنگرة اخیر

 

روایت چهاردهم‌، مجموعه اشعار برگزیدة چهاردهمین کنگرة سراسری شعر دفاع مقدس‌، به کوشش علی‌رضا قزوه‌، چاپ اول‌، نشر لوح زرین و نشر صریر، تهران‌، 1384، 3000 نسخه‌، 304 صفحه‌، رقعی‌.

زخم سیب‌، مجموعة اشعار برگزیدة پانزدهمین کنگرة سراسری شعر دفاع مقدس‌، به کوشش حسین اسرافیلی‌، چاپ اول‌، نشر صریر، تهران‌، 1385، 5000 نسخه‌، 416 صفحه‌، رقعی‌.

این شرح بی‌نهایت (آوازهای سرخ بلوط)، اشعار منتخب شانزدهمین کنگرة سراسری شعر دفاع مقدس‌، به انتخاب هیأت داوران‌، چاپ اول‌، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس‌، تهران‌، 1387، 3000 نسخه‌، 1092 صفحه (در دو جلد)، رقعی‌.

 

...
ادامه‌ی مطلب
نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۳:٥٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: نقد شعر