محمدکاظم کاظمی


+ مرقّع صدرنگ

کتاب «مرقّع صدرنگ» من در همین هفته از چاپ بدرآمد. این مجموعه‌ای از صد رباعی بیدل است با شرح و توضیح که در سلسله کتابهای صدشعری انتشارات سپیده‌باوران چاپ شده است. برای این که عزیزان تصویر کامل‌تری از آن داشته باشند، بخشی از مقدمه را همراه با شرح یکی از رباعیها در اینجا نقل می‌کنم. خواهندگان کتاب در مشهد می‌توانند آن را از مرکز انتشارات در نشانی زیر به دست آورند و برای دیگر شهرها هم شاید به زودی کتاب برسد و یا از طریق مکاتبه با انتشارات قابل وصول باشد.

مرکز پخش: مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آزادی 2،  مجتمع گنجینة کتاب‌، کتاب آفتاب‌، تلفن: 2222204 ـ 2238613 (0511) ـ نشانی الکترونیکی:  www.abook.ir  ـ پست الکترونیکی:   info@abook.ir

...
ادامه‌ی مطلب
نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: کتابهای کاظمی و بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک

+ مهاجرت دوباره

این مطلب را باری برای نشریه «خانه» نوشته بودم جهت چاپ در ویژه‌نامه‌ای که برای مهاجرت دوباره اهل قلم افغانستان تهیه شده بود. کانون اصلی سخن در این نوشته، مهاجرت دوباره‌ای است که اهل قلم و فرهنگ افغانستانی در سالهای اخیر از ایران به کشورهای غرب داشته‌اند و این جریان همچنان ادامه دارد. البته در حاشیه آن به بعضی مسایل دیگر نیز اشاره شده است.

 

ما چون دو دریچه روبه‌روی هم‌

به راستی اگر ایران را خانه‌ای با پنجره‌هایی به چهار سوی بدانیم‌، بزرگ‌ترین پنجرة آن از دیرباز تا کنون به کدام سوی گشوده بوده است‌؟

...
ادامه‌ی مطلب
نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: فرهنگ و اجتماع

+ مشهدی‌ها و افغانی‌ها

مطلب مشهدی‌ها و افغانی‌ها را در وبلاگی به «نام کنسرو حرفهای من» از دوستی به نام نسیم دیدم که اشارتی داشت به دو رمان خالد حسینی. این مطلب و نظایر آن همه ما را دلگرم می‌کند تا بدانیم که در این سالها اهل قلم کشور ما بیهوده سرشان را به سنگ نکوبیده‌اند و این حرکتها بالاخره برکتهایی داشته است. اینجاست که می‌توانیم از احساس بیهودگی‌ای که گاهی دچارش می‌شویم، رها شویم، رها و امیدوار.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: فرهنگ و اجتماع